از جمعیت ۷ ۴میلیاردی جهان ۴۶ به اینترنت…

21984997_120225348687631_5101805889287880704_n از جمعیت ۷ ۴میلیاردی جهان ۴۶ به اینترنت…

از جمعیت ۷.۴میلیاردی جهان ۴۶‎٪به اینترنت دسترسی دارند میانگین سرعت ۷مگ بر ثانیه است ۹۳ درصد از استفاده کننده گان از اینترنت با موبایل خود انلاین میشوند.نسخه وب سایت شما برای نمایش در موبایل بهینه هست؟
@fse it

نوشته از جمعیت ۷ ۴میلیاردی جهان ۴۶ به اینترنت… اولین بار در سئو تبریز پدیدار شد.