اگر ابن سينا زنده بود راجع به ژن برتر…

21985320_484557381921939_4630673630756339712_n اگر ابن سينا زنده بود راجع به ژن برتر…

اگر ابن سينا زنده بود راجع به ژن برتر چي ميگفت؟
.
.
دل گرچه دراين باديه بسيار شتافت
.
.
 يك موي ندانست ولي موي شكافت .
.
ژن برتر ازان است كه در فهم تونيست .
.
جز وهم و غرور در دلت راه نيافت

بازاریابی استارتاپ آموزش مدیریت وب سئو اخبار ابن سینا ژن برتر

نوشته اگر ابن سينا زنده بود راجع به ژن برتر… اولین بار در سئو تبریز پدیدار شد.