اگر می توانید خودتان را مشغول کاری ببینید…

22280952_138459803451820_3374156247954620416_n اگر می توانید خودتان را مشغول کاری ببینید…

.
اگر می توانید خودتان را مشغول کاری ببینید، مطمئن باشید از پسش بر می آیید. اگر هم نمی توانید خودتان را در حال انجام کاری تصور کنید، پس نمی توانید از پسش بر بیایید
.
انگیزه هدف پیروزی تلاش قدرت شکست مبارزه وب مک وبمک سئو تولید محتوا بازاریابی تبلیغات آموزش مجازی طراحی وب
Motivation Target Victory Effort the power Break fighter webmac Advertising Virtual training Marketing Web Design

نوشته اگر می توانید خودتان را مشغول کاری ببینید… اولین بار در سئو تبریز پدیدار شد.