بررسی محتوا مرحله ای بسیار مهم در ایجاد…

21980454_1719456454739211_3614821437556129792_n بررسی محتوا مرحله ای بسیار مهم در ایجاد…

.
بررسی محتوا :
.
مرحله ای بسیار مهم در ایجاد استراتژی محتوا ، بررسی محتواست. .
بررسی محتوا نگاه عمیق به محتوایی است که در حال حاضر ایجاد شده است.
.
مرحله اول: فهرست محتواهای فعلی
مرحله دوم: سازماندهی و برچسب گذاری محتوا
مرحله سوم: اضافه کردن معیارهای موفقیت
مرحله چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها برای به دست آوردن الگو و نمودار ها
.
.
بازاریابی دیجیتال
بازاریابی محتوا
دیجیتال مارکتینگ
سئو .
BV BVosoughi بیژن وثوقی

نوشته بررسی محتوا مرحله ای بسیار مهم در ایجاد… اولین بار در سئو تبریز پدیدار شد.