تفاوت مدیر و رهبر مدیر کمین می کند تا…

21984900_1900686930193310_3397976475880652800_n تفاوت مدیر و رهبر مدیر کمین می کند تا…

تفاوت مدیر و رهبر: .
.
مدیر کمین می‌کند تا کارمندی کار اشتباهی انجام داده، شناسایی و تنبیه‌اش كند؛ .
.
اما رهبر کمین می‌کند کارمندی کار خوبی انجام داده، شناسایی و تشویقش کند.

بازاریابی استارتاپ آموزش مدیریت وب سئو اخبار کارمند رهبر

نوشته تفاوت مدیر و رهبر مدیر کمین می کند تا… اولین بار در سئو تبریز پدیدار شد.