تلویزیون ایران چگونه سخنرانی ترامپ…

21820523_1941929306031824_6046532376094310400_n تلویزیون ایران چگونه سخنرانی ترامپ…

تلویزیون ایران چگونه سخنرانی ترامپ را ترجمه همزمان کرد؟ سیاوش اردلان: «برای من که ترجمه همزمان هم می‌کنم، به لحاظ حرفه‌ای جالب بود ببینم شبکه خبر چطور سخنرانی دونالد ترامپ را در مجمع عمومی سازمان ملل ترجمه همزمان کرده است. کل ترجمه خوب بود. دقیق نبود ولی کمابیش منظور سخنران را می‌رساند. صدای مترجم هم قشنگ و دلنشین بود. ولی وقتی به بخش مربوط به ایران رسید، ناگهان عبارت‌های ترجمه شده، به طرز گیج‌کننده‌ای با صحبت‌های واقعی دونالد ترامپ تفاوت داشتند. این اولین‌بار نیست چنین اتفاقی می‌افتد، اما این بار نسبت به گذشته ماهرانه‌تر بود. موارد زیر، از جمله موارد آشکار تحریف بودند: – ترامپ: وقتش رسیده که ملت های دنیا با یک حکومت بی پروای دیگر مقابله کنند./ شبکه خبر: ما با کشورهای دیگه هم مشکل داریم. – ترامپ: این دولت یک کشور ثروتمند را با تاریخ و فرهنگی غنی به یک کشور کشوری منزوی و به لحاظ اقتصادی تهی شده از سرمایه بدل کرده./ شبکه خبر: به تعبیر ما می تونه زندگی ایرانی ها بهتر باشه. – ترامپ: این حکومت بعد از نیروی عظیم ارتش امریکا از مردم خودش می ترسد./ شبکه خبر:ارتش امریکا قوی است. مردم ایران هم قوی هستن

بازاریابی استارتاپ آموزش مدیریت وب سئو اخبار ترامپ ایران

نوشته تلویزیون ایران چگونه سخنرانی ترامپ… اولین بار در سئو تبریز پدیدار شد.