در پاساژو بازار عموما کرایه مغازه هایی…

21689882_102451447171089_6515129182287036416_n در پاساژو بازار عموما کرایه مغازه هایی…

.
در پاساژو بازار عموما کرایه مغازه هایی که سر نبش هستن بیشترهست. این مغازه ها به دلیل دسترسی آسان تر فروش بیشتری را می توانند تجربه کنند.
در گوگل هم هرکس سر نبش باشد(در نتایج اول گوگل باشد)، فروش بیشتری را می تواند تجربه کند.
به این علمی که شما به کمک آن می توانید به نتایج اول گوگل برسید و در دسترس تر باشید، سئو می گویند.
محمود بهبهانی

بازاریابی اینترنتی
کسب و کار
سئو
محمودبهبهانی
کسب و کار اینترنتی
بازاریابی
seo
webmarketing
marketing
business

نوشته در پاساژو بازار عموما کرایه مغازه هایی… اولین بار در سئو تبریز پدیدار شد.