دکه آی تی خطرات استفاده از تکرار کلمات…

 دکه آی تی خطرات استفاده از تکرار کلمات…

دکه آی تی

خطرات استفاده از تکرار کلمات کلیدی در وب سایت

تکرار بیش از حد کلمات کلیدی (Keyword Stuffing) یک روش سئوی کلاه سیاه بحساب می آید که در آن کلمات کلیدی به صورت مصنوعی تکرار می شوند. Keyword Stuffing بیشتر در متا کیوردها استفاده می شود به همین دلیل، الگوریتم های موتورهای جستجو دیگر برای محتوای متا کیوردها ارزشی قائل نمی شوند. استفاده از Keyword

https://www.dakeit.com/?p=9225

آموزش سئو کامپیوتر وب

محسن سجادی

نوشته دکه آی تی خطرات استفاده از تکرار کلمات… اولین بار در سئو تبریز پدیدار شد.