راه‌اندازی منظومه ماهواره‌های مخابراتی ایران

راه‌اندازی-منظومه-ماهواره‌های-مخابراتی-ایران

rating_off راه‌اندازی منظومه ماهواره‌های مخابراتی ایرانrating_off راه‌اندازی منظومه ماهواره‌های مخابراتی ایرانrating_off راه‌اندازی منظومه ماهواره‌های مخابراتی ایرانrating_off راه‌اندازی منظومه ماهواره‌های مخابراتی ایرانrating_off راه‌اندازی منظومه ماهواره‌های مخابراتی ایران (به این مطلب رای دهید)

امکان‌سنجی (فنی-اقتصادی) منظومه ماهواره‌های مخابراتی توسط گروهی از متخصصان کشور در حال بررسی است تا در زمینه راه اندازی منظومه ماهواره‌ای کشور اقداماتی انجام شود.

به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، امکان سنجی (فنی-اقتصادی) منظومه ماهواره های مخابراتی توسط گروهی از متخصصان مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشگاه فضایی ایران و صنایع الکترونیک ایران در حال بررسی است.

ایران پس از سال ۲۰۰۹ به جمع پرتاب کننده های ماهواره پیوست و تا کنون با تلاش متخصصان داخلی به دستاوردهای خوبی نیز در این حوزه دست یافته است. اخیرا ایجاد منظومه مخابراتی از ماهواره کوچک در مدار ۵۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر و کارکرد معادل آن با ماهواره ای که در مدار زمین آهنگ قرار می گیرد به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در چنین حالتی جای گرفتن ماهواره ها در مدار غیر زمین آهنگ فرصتی را فراهم می کند تا از پتانسیل های کشورمان در این زمینه استفاده کنیم.
حوزه نفت و گاز در کشور یکی از استفاده کنندگان اصلی ماهواره های مخابراتی غیر زمین آهنگ است بنابراین این امکان سنجی با محوریت حل این نیاز مورد بررسی قرار گرفت.
ایران بیش از ۸۰ درصد کل فناوری های منظومه ماهواره ای در لایه ۵۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر را در دست دارد. بنابراین این پروژه در چند فاز اجرایی می شود و ۶۰ تا ۱۴۰ ماهواره در این منظومه قرار می گیرد و نخستین ماهواره برای منظومه ۷۰ ساختش به اتمام رسیده و در فاز اول وارد مدار می شود.

عالی بودup راه‌اندازی منظومه ماهواره‌های مخابراتی ایران(۱)غیر مفیدdown راه‌اندازی منظومه ماهواره‌های مخابراتی ایران(۰)

سایر پست های مرتبط

https://www.seowave.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8/

نوشته راه‌اندازی منظومه ماهواره‌های مخابراتی ایران اولین بار در سئو تبریز پدیدار شد.