مصاحبه بنده در برنامه زنده مرکز انفورماتیک…

23595772_545905342419504_1507681800346927104_n مصاحبه بنده در برنامه زنده مرکز انفورماتیک…

مصاحبه بنده در برنامه زنده مرکز انفورماتیک و رسانه های دیجیتال(رسانه رسمی وزارت ارشاد)
امروز هوش مصنوعی دانش دانش بنیان بالن فارسی ایران تهران مصلی وزارت ارشاد فرهنگسازی فرهنگی علمی سئو کیوان مهتا محقق مخترع آموزش اشتغال زایی نمایشگاه دیجیتال مارکتینگ خسرو صادقی

نوشته مصاحبه بنده در برنامه زنده مرکز انفورماتیک… اولین بار در سئو تبریز پدیدار شد.