موتورهای جستجو برای url ها آدرس صفحات…

23507769_759164144273080_8199814277188550656_n موتورهای جستجو برای url ها آدرس صفحات…

موتورهای جستجو برای url ها (آدرس صفحات وب) ارزش زیادی قائل هستند.و به همین علت بر روی نرخ کلیک ،قابلیت دیده شدن سایت و رتبه بندی صفحات تاثیر بالایی دارد گیرند. صفحاتی که آدرس آنها در برگیرنده کوئری جستجو شده توسط کاربر است، می تواند از این گزینه بهره مند شود.
برای ایجاد url مناسب به نکات زیر توجه کنید:
-خود را جای کاربر بگذارید و بتوانید از روی آدرس url به راحتی از محتوی سایت باخبر شوید.
-آدرس کوتاه انتخاب نمایید
-از کلمات کلیدی به میزان زیاد استفاده ننمایید
-از نسخه ی استاتیک استفاده نمایید
**بهترین urlها آنهایی هستند که توسط انسان خوانده شده و در بردارنده ی پارامتر ها ، اعداد و نماها باشد
-از خط فاصله برای جداکردن کلمات استفاده نمایید.

سئو
سئو داخلی
سئو خارجی
بهینه سازی سایت
متاتگ
seo
http://adu.ir/JVQ8g
@webramz

نوشته موتورهای جستجو برای url ها آدرس صفحات… اولین بار در سئو تبریز پدیدار شد.