موتور جستجو یک نرم افزار است و آنچه از…

21909700_1740654626240577_1085982712721833984_n موتور جستجو یک نرم افزار است و آنچه از…

موتور جستجو یک نرم افزار است و آنچه از محتوا درک می کند با آنچه یک کاربر مشاهده می کند متفاوت است!
یا قمر بنی هاشم
ایران
هرمزگان
بندرعباس
نارنجی
اکتیو
کانتنت مارکتینگ
سئو
iran
active
orange
content marketing

نوشته موتور جستجو یک نرم افزار است و آنچه از… اولین بار در سئو تبریز پدیدار شد.