پيش بيني سقوط پنجاه درصدي قيمت املاك…

21985446_135299133877719_8259612982296707072_n پيش بيني سقوط پنجاه درصدي قيمت املاك…

پيش بيني سقوط پنجاه درصدي قيمت املاك تجاري .
.
در دنيا به ازاي هر چهل خانواده يك واحد صنفي توزيعي وجود دارد اما در ايران اين نسبت، هفت خانواده است ، در ايران شش برابر متوسط دنيا مغازه وجود دارد.
.
.
 با وجودي كه شش برابر نياز ، مغازه وجود دارد، دهها مجتمع تجاري در تهران در دست ساخت است كه عمده آنها تا پايان سال به اتمام مَي رسد ، يكي از مجتمع هايي كه به زودي اتمام و افتتاح ميشود ظرفيت بیست هزار پاركينگ دارد. در تبريز دویست هزار واحد تجاري وجود دارد.
.
.
 با پنج برابر شدن قيمت نفت در دهه هشتاد ، بخش بازرگاني و خدمات بيش از ظرفيت اقتصاد ايران رشد كرد و با سقوط قيمت نفت مَي طلبد تا بخش بازرگاني و خدمات حداقل پنجاه درصد كوچك شود، كوچك شدن بخش بازرگاني و خدمات بايد معادل كاهش واحد هاي تجاري باشد. .
.
بيش از ظرفيت اقتصاد كشور واحد تجاري در دست ساخت است با ورود اين واحد ها به بازار ، قيمت املاك تجاري حداقل پنجاه درصد سقوط مَي کند
بازاریابی استارتاپ آموزش مدیریت وب سئو اخبار ملک ساختوساز

نوشته پيش بيني سقوط پنجاه درصدي قيمت املاك… اولین بار در سئو تبریز پدیدار شد.