کارآفرینی یعنی اینکه چند سال به شکلی…

22351872_142496709702518_8883678164266516480_n کارآفرینی یعنی اینکه چند سال به شکلی…

کارآفرینی یعنی اینکه چند سال به شکلی زندگی کنی که دیگران نمی خواهند،برای اینکه سالها به شکلی زندگی کنی که دیگران نمی توانند———————
پیتر دراکر

بازاریابی استارتاپ آموزش مدیریت وب سئو اخبار کارآفرینی زندگی

نوشته کارآفرینی یعنی اینکه چند سال به شکلی… اولین بار در سئو تبریز پدیدار شد.