کتاب هیلاری کلینتون در رابطه با شکست…

22426788_136518766991839_5349278103837343744_n کتاب هیلاری کلینتون در رابطه با شکست…

کتاب هیلاری کلینتون در رابطه با شکست او در انتخابات اخیر، رکورد فروش را در آمریکا شکست! آمریکایی‌ها در این حد به یادگیری از شکست دیگران اهمیت می‌دهند. افراد بزرگ نیز این‌گونه از شکست خود، نهایت سود را می‌برند.

بازاریابی استارتاپ آموزش مدیریت وب سئو اخبار هیلاری کلینتون آمریکا

نوشته کتاب هیلاری کلینتون در رابطه با شکست… اولین بار در سئو تبریز پدیدار شد.