[آموزش] دانلود LiveLessons CCNP Collaboration: Cisco Exams 300-070 CIPTV1, 300-075 CIPTV2, 300-080 CAPPS, and 300-085 CTCOLLAB – آموزش مهارت های شبکه در دوره های سیسکو CIPTV1 ،CIPTV2 ،CAPPS و CTCOLLAB

دانلود LiveLessons CCNP Collaboration: Cisco Exams 300-070 CIPTV1, 300-075 CIPTV2, 300-080 CAPPS, and 300-085 CTCOLLAB - آموزش مهارت های شبکه در دوره های سیسکو CIPTV1 ،CIPTV2 ،CAPPS و CTCOLLAB

واژه Collaboration به معنای همکاری و تعاون است و به تازگی به چارت آموزشی شرکت سیسکو اضافه شده است. دوره CIPTV مخفف عبارت Implementing Cisco IP Telephony and Video است. هدف این شاخه بررسی ارتباطات VOIP و یا همان انتقال …
دانلود LiveLessons CCNP Collaboration: Cisco Exams 300-070 CIPTV1, 300-075 CIPTV2, 300-080 CAPPS, and 300-085 CTCOLLAB – آموزش مهارت های شبکه در دوره های سیسکو CIPTV1 ،CIPTV2 ،CAPPS و CTCOLLAB …

مطالب مرتبط: