بایگانی برچسب‌ها : Prism

[آموزش] دانلود Pluralsight Building Windows Store Business Apps with Prism – آموزش ساخت اپ های ویندوز استور با پریسم

دانلود Pluralsight Building Windows Store Business Apps with Prism - آموزش ساخت اپ های ویندوز استور با پریسم

Prism یک الگوی طراحی برنامه در ساخت اپلیکیشن های WPF، Silverlight و Windows Phone است. این الگو با در نظر داشتن دو اصل بسیار مهم در ساخت برنامه ها: Loose Coupling (تنیدگی سست)، Separation of Concerns (جداسازی وابستگی ها) ما …
دانلود Pluralsight Building Windows Store Business Apps with Prism – آموزش ساخت اپ های ویندوز استور با پریسم …

مطالب مرتبط: